ในกรณีที่รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นแผงแรก ในช่วง 7 วันแรกของการรับประทาน ยาจะยังมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไม่เต็มที่ หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว อาจเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้หากเป็นช่วงกลางรอบเดือนที่อาจมีไข่ตกได้ แต่หากไม่ใช่การรับประทานยาคุมกำเนิดแผงแรกและได้รับประทานยาแผงก่อนหน้าอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ยาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการคุมกำเนิด จะทำให้มีโอกาสการตั้งครรภ์ต่ำ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ติดตามการมาของประจำเดือนในรอบถัดไป หากประจำเดือนไม่มาแนะนำให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์และหากไม่ได้ตั้งครรภ์สามารถรับประทานยาคุมกำเนิดต่อเนื่องต่อไปได้

 

เครดิต : mahidol. ac. th

By admin